CALCULATOR SALARIICâmp
Luna [AAAALL]
Total cheltuieli
Contribuţii angajator
Salar brut
Deducere personală
Alte deduceri
Persoane în întreţinere
Condiţii de lucru
Contribuţii angajat
Salar net
 
Câmp
A N G A J A T CAS
Şomaj
Sănătate
Impozit pe venit
A N G A J A T O R CAS
AMBP
Şomaj
Sănătate
CCI
Comision ITM
FGPCS
CAM
 
   
LEI
   
 
   
   
 
 
Baza
Procent
LEI
25
0
10
10
0
0
0
0
0
0
2.25
 
Diferenţe
 
Diferenţe

CONFIGURĂRI

Curs Valutar
EUR | USD :

Blocare referinţă
Salvează valorile curente ca referinţă pentru diferenţă
Salvare referinţă
Înlocuieşte valorile de referinţă cu cele curente
Închidere diferenţe
Ascunde coloana cu diferenţe
Generare fluturaş
Generează fluturaş salar conform datelor curente
Listare formular
Listează calculaţie completă
 
Copyright © 2008-2024 contavil